WARTO ZOSTAĆ ABSOLWENTEM WSEIZ

WARTO ZOSTAĆ ABSOLWENTEM WSEIZ

IMG 7342

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało dane pozyskane z systemu monitoringu losów zawodowych absolwentów szkół wyższych. Jak wynika z raportu, WSEiZ warto wybrać nie tylko ze względu na nowoczesną infrastrukturę i wysoką jakość nauczania, ale również ze względu na łatwość znalezienia pracy po ukończeniu naszej Uczelni. 

Nasi absolwenci studiów I stopnia o połowę krócej szukają pierwszej pracy niż absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego i ponad trzykrotnie krócej niż absolwenci Politechniki Warszawskiej.

Dużo korzystniej w przypadku absolwentów WSEiZ wygląda również średni czas od uzyskania dyplomu do podjęcia pierwszej pracy po jego uzyskaniu w porównaniu z takimi uczelniami jak: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Uczelnia Łazarskiego, Akademia Leona Koźmińskiego, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. 

Studia II stopnia w WSEiZ to również doskonały wybór. Jak wynika z raportu MNiSW, nasi absolwenci znajdują pierwszą pracę średnio w ciąg miesiąca. Absolwenci studiów II stopnia Politechniki Warszawskiej poszukują pracy dłużej o 22 dni, Uniwersytetu Warszawskiego o 30 dni, a SGGW o 31 dni.

Wkrótce na naszej stronie zaprezentujemy kolejne analizy raportu MNiSW z systemu monitoringu losów zawodowych absolwentów szkół wyższych. 

 

Udostępnij wpis:

24 maja 2016