Warsztaty w WSEiZ: Kreatywne metody rozwiązywania problemów  

Warsztaty w WSEiZ

Kreatywne metody rozwiązywania problemów  

Warsztat cześć 1: Burza mózgów

odbędzie się w poniedziałek 20.05.2024, w godz. 15:15 – 17:15

 

Zapraszamy na pierwszą część z cyklu warsztatów „Kreatywne metody rozwiązywania problemów”, która będzie poświęcona najczęściej stosowanej w praktyce metodzie: Burzy mózgów.

Warsztat dedykowany jest studentom wszystkich kierunków stopnia I i II studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, chcącym poszerzyć wiedzę oraz zdobyć umiejętności praktyczne w zespołowym kreatywnym poszukiwaniu rozwiązań. Podczas warsztatów będziecie mieli możliwość zaproponowania własnych problemów spotykanych w działalności zawodowej lub studenckiej do omówienia przez zespół studentów.

W ramach warsztatów poznacie zasady prawidłowego przeprowadzenia burzy mózgów oraz rozwiniecie umiejętność współpracy w interdyscyplinarnym zespole – zapraszamy studentów wszystkich kierunków!.

Program warsztatów – Cześć 1. Burza mózgów:

  1. Wprowadzenie i omówienie zasad burzy mózgów
  2. Stop and go
  3. 6/3/5
  4. Podsumowanie

Prowadzący: mgr inż. Urszula Kąkol, nauczyciel akademicki WSEiZ

Pierwsze spotkanie już się odbyło 12 kwietnia. Uczestnicy warsztatu, studenci z kierunków Zarządzanie oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, byli bardzo zadowoleni – przeprowadzili burzę mózgów dla każdej redefinicji problemu, co pozwoliło poznać kilka odmian tej metody kreatywnego rozwiązywania  problemów. W trakcie sesji generowania pomysłów studenci prezentowali wiele różnorodnych pomysłów oraz twórczo rozwijali propozycje innych osób, a na etapie oceny głosowali na najlepsze pomysły. Całość twórczej pracy zespołowej została wzbogacone o równie ciekawe dyskusje, podsumowujące umiejętności dotychczasowe zdobyte  w trakcie warsztatów.

Dziękujemy za uczestnictwo w warsztatach i zapraszamy! A  studentów wszystkich kierunków zapraszamy  na kolejną odsłonę warsztatów!

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w warsztatach prześlijcie na adres mailowy Biura Karier:

biurokarier@wseiz.pl – z podaniem poza imieniem i nazwiskiem kierunku i roku studiów.

A jeśli ktoś ma konkretny problem do rozwiązania i chciałby zrobić to w zespole – to też warto napisać, będzie to miało wpływ na program warsztatów.

Zapraszamy😊

 

 

Udostępnij wpis:

10 maja 2024