Narodowy Instytut Dziedzictwa, organizator ogólnopolskiego konkursu architektonicznego „Twój dom – dialog z tradycją”, którego celem jest stworzenie i upowszechnienie wzorców architektury mieszkaniowej charakterystycznych dla poszczególnych regionów Polski, zaprasza studentów architektury na jednodniowe warsztaty z projektowania architektury regionalnej.

Ponieważ w konkursie przewidziana jest kategoria studencka, poprzedzające go warsztaty mogą stanowić dobre wprowadzenie do jego specyfiki. Uczestników warsztatów organizatorzy zapraszają oczywiście do późniejszego wzięcia udziału w konkursie (choć oba wydarzenia są od siebie niezależne).

W trakcie warsztatów chcemy zastanowić się nad ideą i sensownością powstawania architektury regionalnej, poznać elementy tradycji budowlanej poszczególnych regionów oraz wykonać koncepcję domu mieszkalnego przeznaczonego do konkretnego miejsca.

Warsztaty poświęcone mieszkaniowej zabudowie regionalnej wsi województwa śląskiego odbędą się 28 lipca br. w trybie online.
Warsztaty przeznaczone są dla studentów architektury, praca odbywać się będzie w zespołach dobranych drogą losowania.
Zgłoszenia należy nadsyłać do 15 lipca na adres mailowy: mliszewska@nid.pl. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, nazwę uczelni i rok studiów oraz kontaktowy adres mailowy. Można podać również numer telefonu kontaktowego.

Udział w warsztatach jest bezpłatny, ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłaszania.
Osobom zainteresowanym i zakwalifikowanym w ciągu 5 dni od daty zakończenia naboru przesłany zostanie dokładny program oraz link do udziału.

Udostępnij wpis:

28 czerwca 2021