WARSZAWSKA IZBA GOSPODARCZA CZŁONKIEM RADY PRACODAWCÓW WYDZIAŁU INŻYNIERII I ZARZĄDZANIA

WARSZAWSKA IZBA GOSPODARCZA CZŁONKIEM RADY PRACODAWCÓW WYDZIAŁU INŻYNIERII I ZARZĄDZANIA

IMG 7342

9 kwietnia 2019 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania podpisała porozumienie o współpracy w ramach Rady Pracodawców Wydziału Inżynierii i Zarządzania WSEiZ z Warszawską Izbą Gospodarczą.

Celem porozumienia jest:

1. Współdziałanie w ramach Rady Pracodawców na rzecz:

  • Kształtowania atrakcyjnej oferty edukacyjnej
  • Budowanie wysokiej jakości kształcenia
  • Kreowanie warunków do rozwijania wzajemnych kontaktów biznesowych pomiędzy członkami Rady

2. Podejmowanie wspólnych inicjatyw edukacyjnych i naukowych.

Cieszymy się, że grono członków Rad Pracodawców ciągle się powiększa!

Udostępnij wpis:

10 kwietnia 2019