Wystąpienie prof. dr. hab. Przemysława Krajewskiego w Paryżu

Wykład w Paryżu

Na zaproszenie Prezydenta Towarzystwa Historyczno-Literackiego Biblioteki Polskiej w Paryżu, Pana Piotra Zaleskiego prof. Przemysław Krajewski zaprezentował wykład zatytułowany „Warszawa zniszczona, Warszawa odbudowana 1939-1959”. Prelekcja poprowadzona w języku francuskim odbyła się 24 lutego 2023 r.

Wykład ten, bogato ilustrowany archiwalnymi, unikatowymi fotografiami, także ze źródeł niemieckich, spotkał się z żywym zainteresowaniem licznie przybyłej paryskiej publiczności.

O dużym zainteresowaniu tematem świadczyła ożywiona dyskusja po wykładzie, w czasie której padały pytania dotyczące sensu architektonicznej rekonstrukcji zniszczonej przez Niemców zabytkowej substancji historycznych dzielnic Warszawy.

Pytania dotyczyły także roli zachowanych materiałów archiwalnych w sporządzaniu dokumentacji technicznej odbudowywanych zabytkowych obiektów miasta.

Niezwykle interesującym, wiążącym się z wykładem wydarzeniem kulturalnym jest prezentowana aktualnie w Muzeum Architektury w Paryżu, wystawa poświęcona rekonstrukcji i odbudowie po pożarze w kwietniu 2019 r. katedry Notre -Dame.

krajewski

Udostępnij wpis:

21 marca 2023