WAMPIRIADA 2014 – STUDENCKIE HONOROWE KRWIODAWSTWO W WSEIZ

WAMPIRIADA 2014 – STUDENCKIE HONOROWE KRWIODAWSTWO W WSEIZ

IMG 7342

W ramach akcji WAMPIRIADA 2014, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie zaprosiły wszystkich chętnych do honorowego oddania krwi. Akcja odbyła się 27.05.2014 r. (wtorek) w siedzibie Uczelni przy ul. Olszewskiej 12 w godz. 9:00-13:00, sala nr 11. Akcji towarzyszyła możliwość zarejestrowania się jako potencjalny dawca szpiku kostnego. Dziękujemy wszystkim studentom, wykładowcom i pracownikom administracyjnym WSEiZ, którzy wzięli udział w akcji i honorowo oddali krew. Już jesienią zapraszamy na kolejną edycję Wampiriady w WSEiZ!

Wampiriada to wydarzenie, podczas którego można honorowo oddać krew. Głównym celem  akcji jest szerzenie wśród młodych ludzi idei honorowego krwiodawstwa, zebranie jak największej ilości krwi, jak również promowanie zdrowego stylu życia.

Wampiriada jest cyklicznym projektem NZS organizowanym dwa razy w roku: jesienią i wiosną, przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w każdym województwie. Projekt kierowany jest głównie do studentów uczelni wyższych, wykładowców, pracowników administracyjnych, ale do oddania krwi na uczelniach zapraszani są także inni, chcący nieść pomoc, dzieląc się cząstką siebie.

Jak przygotować się do oddania krwi?

http://www.rckik-warszawa.com.pl/index.php?docid=8

Procedura oddawania krwi:

http://www.rckik-warszawa.com.pl/index.php?docid=12

Zasady kwalifikowania kandydatów:

http://www.rckik-warszawa.com.pl/index.php?docid=13

Więcej informacji na stronie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Zakładka ZOSTAŃ KRWIODAWCĄ:

http://www.rckik-warszawa.com.pl/index.php

Udostępnij wpis:

20 maja 2014