KOLEJNE TARGI PRACY W WSEiZ ZA NAMI

KOLEJNE TARGI PRACY W WSEiZ ZA NAMI

IMG 7342

W ramach zorganizowanych przez Biuro Karier WSEiZ VII Targów Pracy, które odbyły się w minioną sobotę w gmachu Uczelni przy ul. Rejtana 16,
gościliśmy szereg przedsiębiorstw związanych z prowadzonymi w WSEiZ kierunkami studiów.

 

Studenci mogli zapoznać się z ofertami pracy, praktyk i staży firm takich jak:
– IKEA,
– Fabryka Mebli Forte,
– PBM Południe,
– HRO Personel,
– Decoroom,
– Expander,
–Ministerstwo Środowiska,
– Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie,
– Armatis,
– Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa,
– ABCAD.

Zaproszeni pracodawcy poszukiwali studentów zarówno kierunków artystycznych – IKEA, Fabryka Mebli Forte, Decoroom, jak i technicznych – Fabryka Mebli Forte szczególnie studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji,
PBM Południe studentów Budownictwa, zaś o studentów kierunku Ochrona Środowiska zabiegało, obecne na targach po raz pierwszy Ministerstwo Środowiska.
Studenci odwiedzający stoisko ABCAD mogli skorzystać ze specjalnie przygotowanych na nasze Targi zniżek na kursy i szkolenia prowadzone przez firmę.

Z przeprowadzonych w kuluarach rozmów z pracodawcami wynika, że studenci WSEiZ są nie tylko chętnie przyjmowani na staże i praktyki, które następnie owocują uzyskaniem stałego zatrudnienia,
ale też przedsiębiorcy chwalą ich wiedzę i umiejętności uzyskane w trakcie studiów.
Mamy nadzieję, że jest to dowód na to, iż konsultowane w ramach Rad Pracodawców programy kształcenia w WSEiZ są nowoczesne i przygotowywane zgodnie z nieustająco zmieniającymi się warunkami na rynku pracy.

Udostępnij wpis:

13 kwietnia 2017