VI STUDENCKA KONFERENCJA „NAUKA I PASJA KLUCZEM DO SUKCESU”

VI STUDENCKA KONFERENCJA „NAUKA I PASJA KLUCZEM DO SUKCESU”

IMG 7342

Rada Kół Naukowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zaprasza na VI Ogólnopolską Studencką Konferencję „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”, która odbędzie się 23 maja 2014 r. w Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej k. Rzeszowa. Zasadniczym celem konferencji jest prezentacja poglądów młodych naukowców, wymiana opinii na płaszczyźnie naukowej oraz integracja środowisk akademickich. „Nauka i Pasja” to niepowtarzalna szansa nawiązania nowych kontaktów, a przede wszystkim możliwość wniesienia realnego wkładu w rozwój polskiej nauki.

W trakcie konferencji odbędzie się debata pt.Nowe technologie – szanse i wyzwania. Aspekty gospodarcze, społeczne, kulturowe i techniczne”. Uczestnikami debaty będą Przedstawiciele firm: VEGACOM, BMM, IDEO oraz INTERNATIONAL TRADE TECHNOLOGIES.

Więcej o konferencji i harmonogram zgłoszeń:

http://www.naukaipasja.com.pl/o-konferencji/

Udostępnij wpis:

17 kwietnia 2014