VI spotkanie Rady Pracodawców Wydziału Inżynierii i Zarządzania

VI spotkanie

W dniu 01.03.2022 r. odbyło się VI spotkanie Rady Pracodawców Wydziału Inżynierii i Zarządzania w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie  

 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Wydziału: 

 • dziekan dr inż. Jan Cetner, prof. nadzw. WSEiZ 
 • prodziekan dr Katarzyna Adamiak, prof. WSEiZ  
 • Łukasz Morgaś – Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn 
 • Ewelina Pałucka – Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk na kierunku Zarządzanie 
 • Kazimierz Dyguś – Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk na kierunku Ochrona Środowiska 
 • Grażyna Kubiak-Tomaszewska Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk na kierunku Zdrowie Publiczne 
 • Wojciech Urbański – Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 
 • Marta Ogonowska, Kierownik Dziekanatu Wydziału 

oraz członkowie Rady:  

 • Ewa Górska – Prezes – Polskie Towarzystwo Ergonomiczne 
 • Paweł Smoleń – Country Manager Poland – Kiwa Inspecta Polska Sp. z o.o. 
 • Jacek Pastuszka – Dyrektor – Project Energy 
 • Jarosłąw Osiak – Prezes – Fundacja Płońska Energia 
 • Andrzej Żukowski –  – Dyrektor ds. Edukacji – TUV-Nord 
 • Radosław Kacperczyk – Właściciel – KrezonV 
 • Urszula Rąbkowska – XBS Logistics 

 

 

Prodziekan Adamiak podsumowała dotychczasowe działania prowadzone wspólnie z pracodawcami oraz zaprezentowała najważniejsze zmiany, które były efektem współpracy z przedstawicielami Rady Pracodawców, w tym m.in.: 

 • Zdrowie publiczne – zmiana przedmiotu Mikroekonomia na Podstawy ekonomii – osoby, które biorą udział w organizacji funkcjonowania placówek medycznych powinny mieć podstawową wiedzę nie tylko w zakresie mikroekonomii, ale również w kontekście czynników makrootoczenia (PEST).  
 • Zdrowie publiczne – Zamiana przedmiotu Technologia informacyjna na Programy informatyczne w ochronie zdrowia – nie ma potrzeby realizować przedmiotu, który wyjaśnia podstawy zagadnień informatycznych i omawianie programów World, Excel, ponieważ praktycznie każdy student zna te zagadnienia i ma w ich zakresie doświadczenie. Bardziej przydatne jest uczenie studentów obsługi programów zaawansowanych, które przydadzą się w prowadzenie placówki ochrony zdrowia. 
 • Zdrowie publiczne – Zmiana przedmiotu Finanse przedsiębiorstwa na Ekonomika ochrony zdrowia – mechanizmy finansowe w branży ochrony zdrowia są inne niż w pozostałych branżach. Występuje dualność finansowania oraz centralne przyznawanie środków publicznych. 
 • Mechanika i budowa maszyn – Zmiana przedmiotu Ekologia na Ekologia i ochrona środowiska – przemysł ciężki ma bardzo duże oddziaływanie na środowisko. Wybór sposobu produkcji maszyn oraz stosowanych technologii oddziałuje na środowisko naturalne.  
 • Mechanika i budowa maszyn – Zmiana Zarządzania jakością na Inżynieria jakości – proponowany przedmiot bardziej odpowiada specyfice prowadzonego kierunku. 
 • Mechanika i budowa maszyn – dodanie przedmiotu Rachunek kosztów dla inżynierów – wyliczenie kosztów w przypadku zagadnień związanych z mechaniką jest kluczowe dla podwyższenia efektywności prowadzonej działalności. 
 • Ochrona środowiska – specjalność Efektywność energetyczna – Usunięto przedmiot Bioenergetyka organizmów i ekosystemów – poruszany zakres tematyczny wydaje się zbędny z punktu widzenia realizacji wskazanej specjalności. 
 • Ochrona środowiska II stopień – specjalność Menedżer środowiska w przedsiębiorstwie – dodanie rygoru ćwiczeń w przedmiocie Biznes społecznie odpowiedzialny i rozwiazywanie konfliktów – przedmiot ma charakter i zakres praktyczny, dlatego studenci powinni mieć możliwość wykonywania ćwiczeń z tego zakresu, by rozwijać swoje umiejętności i kompetencje. 
 • Mechanika i budowa maszyn, Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, stopnia pierwszego – zmiana proporcji realizacji praktyki zawodowej z 2 miesięcy na semestrze przedostatnim i 4 miesięcy na semestrze ostatnim – na 3 miesiące na semestrze przedostatnim oraz 3 miesiące na semestrze ostatnim – okres 2 miesięcy jest zbyt krótki, by student w sposób efektywny dla obu stron mógł skorzystać z odbywanej praktyki.  
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – usunięcie przedmiotu Ekologia – wydaje się, że tematyka poruszana w ramach przedmiotu nie ma zastosowania dla przyszłych absolwentów tego kierunku. 

 

 

Ponadto uczestnicy zadeklarowali przesłanie przykładowych problemów, które mogły by być punktem wyjścia do prowadzenia prac dyplomowych na pierwszym stopniu studiów. 

Udostępnij wpis:

1 stycznia 2022