V spotkanie Rady Pracodawców Wydziału Inżynierii i Zarządzania

V spotkanie

W dniu 26.05.2021 r. odbyło się V spotkanie Rady Pracodawców Wydziału Inżynierii i Zarządzania w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 

W spotkaniu wzięły udział władze Wydziału: 

 • dziekan dr inż. Jan Cetner, prof. nadzw. WSEiZ 
 • prodziekan dr Katarzyna Adamiak, prof. WSEiZ  

oraz mgr Marta Ogonowska, Kierownik Dziekanatu Wydziału, a także członkowie Rady:  

 • Paweł Smoleń –Kiwa Poland 
 • Joanna Mikulska – Veolia Energia Warszawa S.A. 
 • Beata Styś – Project Energy Sp. z o. o. 
 • Bartosz Dubiński – Mazowiecka Agencja Energetyczna 
 • Andrzej Zawistowski – Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów 
 • Ewa Górska – Polskie Towarzystwo Ergonomiczne 
 • Andrzej Żukowski – Tuv-Nord Polska 
 • Marcin Osiński – Oczyszczalnia Ścieków Czajka 
 • Karol Wójcik – Byś  
 • Dariusz Marczewski – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Płońsku 
 • Radosław Kacperczyk  

 

Dziekani przedstawili bieżącą sytuację na Wydziale oraz przebieg wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej na Kierunku Ochrona Środowiska, która odbyła się w dnia 27-28.04.2021 roku.  Następnie prodziekan Adamiak zaprezentowała wyniki badania prowadzonego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „WSPÓŁPRACA UCZELNI I PRZEDSIĘBIORSTW Z SEKTORA KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ”. Badanie miało być powodem do dyskusji na temat współpracy Wydziału Inżynierii i Zarządzania z organizacjami zrzeszonymi w Radzie Pracodawców. Określone zostały formy współpracy pomiędzy Członkami Rady i WIiZ, w tym m.in: 

 • Wykłady, warsztaty – Pani Prodziekan przypomniała, że od października 2020 roku są prowadzone cyklicznie webinary dla studentów, z udziałem zaproszonych gości. Tematyka jest powiązana z prowadzonymi kierunkami. 
 • Praktyki i staże dla studentów, w ramach realizacji praktyk zawodowych. 
 • Wymiana wiedzy – w ramach tworzenia nowych specjalności oraz wprowadzania zmian w dotychczasowych planach studiów.  
 • Programy badawcze – jeżeli jakaś jednostka chciałaby prowadzić badania – istnieje taka możliwość, ze względu na posiadanie zaplecza technicznego oraz współpracę z wykładowcami, którzy są doświadczonymi specjalistami w różnych dziedzinach nauki. 
 • Indywidulne szkolenia dedykowanie dla pracodawców – Władze Wydziału mają doświadczenie w organizowaniu szkoleń, studiów podyplomowych, indywidualnie dostosowanych do potrzeb zleceniodawców. 
 • Współpraca przy pracach dyplomowych – Rozwiązywanie problemów występujących w firmach Przedstawicieli Rady Pracodawców poprzez realizację prac dyplomowych studentów WSEiZ. 

                      

 

Kolejnym punktem spotkania było omówienie zmian w sposobie odbywania praktyk studenckich na profilu praktycznym w odróżnieniu od ogólnoakademickiego.  

 

Udostępnij wpis:

26 maja 2021