PODPISANIE POROZUMIENIA O USTANOWIENIU KLASTRA ENERGII MIĘDZY WSEiZ A PŁOŃSKIEM

PODPISANIE POROZUMIENIA O USTANOWIENIU KLASTRA ENERGII MIĘDZY WSEiZ A PŁOŃSKIEM

IMG 7342

W dniu 13.11.2017 zostało podpisane Porozumienie o ustanowieniu klastra energii pomiędzy: WSEiZ, Gminą Miasta Płońsk, Gminą Płońsk, Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Płońsku sp. z o.o., Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Płońsku sp. z o.o., Towarzystwem Budownictwa Społecznego w Płońsku sp. z o.o. oraz Zarządem Dróg i Mostów w Płońsku sp. z o.o.

Przedmiotem porozumienia jest utworzenie Płońskiego Klastra Energii oraz określenie zakresu i kierunków współpracy pomiędzy Partnerami porozumienia. Celem utworzenia klastra jest skoordynowane równoważenie podaży, wytwarzania, dystrybuowania i obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw w ramach sieci dystrybucyjnej.

Tworzenie klastra poza tym ma na celu poprawę stanu środowiska, poprawę bezpieczeństwa energetycznego, prowadzenie działalności edukacyjnej oraz wspieranie prac badawczo-rozwojowych i przemysłowych.

Udostępnij wpis:

22 listopada 2017