UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA SZÓSTEJ EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH „ ERGONOMIA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY”

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA SZÓSTEJ EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH „ ERGONOMIA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY”

IMG 7342

W dniu 18. lipca 2015 r. w Sali Senatu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie przy ul. Olszewskiej 12 odbyła się uroczystość zakończenia VI edycji Studiów Podyplomowych „Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy” zorganizowanych przez Wydział Zarządzania WSEiZ. Opiekunem studiów jest Prof. nzw. dr hab. inż. Ewa Górska – pierwsza z siedmiu osób w Polsce, której Centre for Registration of European Ergonomists (CREE) przyznała tytuł profesjonalny „ERGONOMISTA EUROPEJSKI”.

Celem unikalnych w skali kraju studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności, pozwalających skutecznie i efektywnie realizować zadania, przed którymi stoją współczesne przedsiębiorstwa. Program studiów pozwoli słuchaczom poznać najnowsze koncepcje, trendy i instrumenty (w tym również prawne) z zakresu ergonomii, bezpieczeństwa i zdrowia w pracy oraz systemów wspomagających zarządzanie środowiskiem pracy.

Studia podyplomowe adresowane są do kadry zarządzającej przedsiębiorstw i specjalistów zajmujących się problematyką BHP oraz kształtowania środowiska pracy, ale również do wszystkich tych, którzy swoją przyszłość wiążą z pracą w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy u małych, średnich i dużych przedsiębiorstw – u przedsiębiorców świadczących usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w organach nadzoru nad warunkami pracy. Studia adresowane są także do planujących podjąć pracę w jednostkach badawczych prowadzących projektowanie i wdrażanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka.

Słuchacze oprócz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, otrzymali również:

– Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,

– Zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia dorosłych

oraz monografię Prof. Ewy Górskiej pt. „Warto kochać Ergonomię”.

Prof. Ewa Górska jest certyfikowanym przez CREE EuroErgonomistą. Aktualnie pełni funkcję wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego. Jest członkiem Komisji Ergonomii PAU, członkiem Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP oraz członkiem komitetu Polskiej Nagrody Jakości.

Udostępnij wpis:

21 lipca 2015