UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKACH „DORADCA DS. OCHRONY ŚRODOWISKA” I „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII” W WSEIZ

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKACH „DORADCA DS. OCHRONY ŚRODOWISKA” I „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII” W WSEIZ

IMG 6579
W dniu 25 kwietnia 2013 r. w auli Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie przy ul. Rejtana 16 odbyła się uroczystość Zakończenia Studiów Podyplomowych na kierunkach „Doradca ds. Ochrony Środowiska” oraz „Odnawialne Źródła Energii”. Studia podyplomowe zrealizowane zostały przez Wydział Ekologii WSEiZ na zlecenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wymiarze 200 godzin dydaktycznych i przeznaczone były dla pracowników NFOŚiGW. Studia podyplomowe były współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Uroczystość rozpoczęły wystąpienia Pani Rektor WSEiZ doc. dr Moniki Madej i Dziekana Wydziału Ekologii WSEiZ doc. dr Piotra Tomaszewskiego. Po podsumowujących przebieg studiów wystąpieniach dwudziestu pracowników Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymało Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych na kierunku „Doradca ds. Ochrony Środowiska”, a kolejnych dwudziestu na kierunku „Odnawialne Źródła Energii”.

Udostępnij wpis:

29 maja 2013