UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA PIERWSZEJ EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH „SAMORZĄDOWY MENEDŻER ENERGII"

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA PIERWSZEJ EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH „SAMORZĄDOWY MENEDŻER ENERGII"

IMG 7342W dniu 25 czerwca 2015 r. w auli Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie przy ul. Rejtana 16 odbyła się uroczystość zakończenia pierwszej edycji Studiów Podyplomowych „Samorządowy Menedżer Energii”. Studia współfinansowane są ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawiei realizowane wraz z Mazowiecką Agencją Energetyczną.

Celem unikalnych w skali kraju studiów jest pozyskanie oraz rozwinięcie wiedzy z zakresu prawnych, technicznych, ekonomicznych, organizacyjnych i środowiskowych uwarunkowań wytwarzania, dystrybucji, magazynowania i obrotu energią pozyskiwaną ze źródeł konwencjonalnych oraz odnawialnych, a także z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego na szczeblu lokalnym, w tym przede wszystkim planowania, zarządzania i finansowania energetyki w gminie

Studia podyplomowe SME kierowane są do urzędników samorządu terytorialnego, pracowników lub kandydatów na pracowników urzędów gmin, powiatów lub urzędów szczebla regionalnego z województwa mazowieckiego oraz jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego, a także przedsiębiorstw komunalnych.

Uroczystość, która rozpoczęła się wystąpieniami Pani Rektor WSEiZ doc. dr Moniki Madej, i Dziekana Wydziału Ekologii WSEiZ prof. nadzw. dr hab. Piotra Tomaszewskiego, uświetnili swoją obecnością i wystąpieniami Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – Pan Artur Dąbrowski oraz Wiceprezes Mazowieckiej Agencji Energetycznej – Pan Marek Pszonka.

Po podsumowujących przebieg studiów wystąpieniach absolwenci otrzymali Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych oraz wydane i ufundowane przez Mazowiecką Agencję Energetyczną „Certyfikaty Samorządowego Menedżera Energii”.

Udostępnij wpis:

26 czerwca 2015