UROCZYSTOŚĆ INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015 W WSEIZ

UROCZYSTOŚĆ INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015 W WSEIZ

IMG 7342

W dniu 1. października 2014 r. w gmachu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie przy ul. Rejtana 16 odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2014/2015.

Z okazji Nowego Roku Akademickiego Rektor i Senat Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie składają bardzo serdeczne życzenia dla wszystkich pracowników i studentów naszej Uczelni.

Nauczycielom akademickim życzymy realizacji kolejnych wyzwań naukowo-badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych, studentom zaś sukcesów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności potrzebnych w życiu zawodowym, rozwoju zainteresowań i pasji oraz wykorzystania możliwości jakie otwiera przed Wami nasza Uczelnia.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

  • Wprowadzenie Sztandaru Uczelni
  • Hymn państwowy
  • Przemówienie inauguracyjne JM Rektor Doc. dr Moniki Madej
  • Immatrykulacja studentów
  • Przemówienia okolicznościowe
  • Wręczenie nagród i wyróżnień
  • Wręczenie dyplomów ukończenia studiów
  • Wykład inauguracyjny Prof. Zygmunta Szparkowskiego pt. „Inspiracje nowoczesnej architektury”
  • Gaudeamus Igitur oraz Gaude Mater Polonia w wykonaniu Chóru Archikatedry Warszawskiej

W czasie uroczystości Prof. dr n. tech. Oleg Nikołajewicz Rusak, Prezydent MIĘDZYNARODOWEJ AKADEMII EKOLOGII I NAUK O OCHRONIE PRZYRODY (International Academy of Ecology and Life Protection Sciences – IAELPS) działającej pod auspicjami Departamentu Informacji Publicznej (DPI) oraz Rady Gospodarczej i Społecznej (ECOSOC) Organizacji Narodów Zjednoczonych (UN), wręczył prof. dr. hab. inż. Janowi Misiakowi – Prezydentowi Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie oficjalne potwierdzenie powołana Polskiego Oddziału Międzynarodowej Akademii Ekologii i Nauk o Ochronie Przyrody działającej przy Wyższej Szkole Ekologii i Zarzadzania w Warszawie. Dyplom członka (Akademika) MIĘDZYNARODOWEJ AKADEMII EKOLOGII I NAUK O OCHRONIE PRZYRODY otrzymała doc. dr Monika Madej – Rektor WSEiZ.

Udostępnij wpis:

17 września 2014