UROCZYSTOŚĆ INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014 W WSEiZ

UROCZYSTOŚĆ INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014 W WSEiZ

W dniu 2 października 2013 r. w gmachu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie przy ul. Rejtana 16 odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2013/2014.

Z okazji Nowego Roku Akademickiego 2013/2014 Rektor i Senat Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie składają bardzo serdeczne życzenia dla wszystkich pracowników i studentów naszej Uczelni.

Nauczycielom akademickim życzymy realizacji kolejnych wyzwań naukowo-badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych, studentom zaś sukcesów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności potrzebnych w życiu zawodowym, rozwoju zainteresowań i pasji oraz wykorzystania możliwości jakie otwiera przed Wami nasza Uczelnia.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

  • Wprowadzenie Sztandaru Uczelni
  • Hymn państwowy
  • Przemówienie inauguracyjne JM Rektor Doc. dr Moniki Madej
  • Immatrykulacja studentów
  • Przemówienia okolicznościowe
  • Wręczenie nagród i wyróżnień
  • Wręczenie dyplomów ukończenia studiów
  • Wykład inauguracyjny Prof. nadzw. dr. hab. Wojciecha Małolepszego pt. „Zrób to sam”
  • Gaudeamus Igitur oraz Gaude Mater Polonia w wykonaniu Chóru Archikatedry Warszawskiej

Udostępnij wpis:

19 września 2013