UROCZYSTOŚĆ INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2012/2013 W WSEiZ

UROCZYSTOŚĆ INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2012/2013 W WSEiZ

Inauguracja2012_13
W dniu 3 października 2012 o godz. 11.00 w gamachu WSEiZ przy ul. Rejtana 16  odbyła się UROCZYSTOŚĆ INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2012/2013.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI OBEJMOWAŁ:

• Wprowadzenie Sztandaru Uczelni
• Hymn państwowy
• Przemówienie inauguracyjne JM Rektor Doc. dr Moniki Madej
• Immatrykulacja studentów
• Przemówienia okolicznościowe
• Wręczenie nagród i wyróżnień
• Wręczenie dyplomów ukończenia studiów
• Wykład inauguracyjny
Prof. dr. inż. Eugeniusza Ratajczyka pt. „Tomografia komputerowa CT w zastosowaniach przemysłowych”
• Gaudeamus Igitur oraz Gaude Mater Polonia w wykonaniu Chóru Kameralnego „Ars Antiqua”

Udostępnij wpis:

27 maja 2013