UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016

UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016

IMG 7342

W dniu 05.10.2015 r. odbyła się w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania uroczysta INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016, WIEŃCZĄCA OBCHODY 20-LECIA UCZELNI.

Z okazji nowego roku akademickiego życzymy wszystkim studentom WSEiZ osiągania jak najlepszych wyników, radości i satysfakcji ze studiowania.

Wszystkim pracownikom WSEIZ składamy wyrazy szacunku i podziękowania za codzienną pracę i wysiłek.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

 • Wprowadzenie Sztandaru Uczelni
 • Hymn państwowy
 • Otwarcie Uroczystości przez Założyciela Uczelni, Prezydenta WSEiZ Prof. dr. hab. inż. Jana Misiaka
 • Przemówienie inauguracyjne JM Rektor Doc. dr Moniki Madej
 • Immatrykulacja studentów
 • Przemówienia okolicznościowe
 • Wręczenie nagród i wyróżnień
 • Wręczenie dyplomów ukończenia studiów
 • Wykład inauguracyjny Prof. dr. hab. inż. Romana Domańskiego pt. „Miejsce odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym”
 • Gaudeamus Igitur oraz Gaude Mater Polonia w wykonaniu Chóru Archikatedry Warszawskiej
 • Odsłonięcie Tablicy pamiątkowej poświęconej Tadeuszowi Drozdowskiemu i Prof. Bolesławowi Briksowi na elewacji gmachu Uczelni przy ul. Rejtana 16

Udostępnij wpis:

24 września 2015