UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W WSEIZ - TWÓRCZY POWRÓT DO REALIZACJI MARZEŃ

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W WSEIZ - TWÓRCZY POWRÓT DO REALIZACJI MARZEŃ

Drodzy Państwo!!!  Zachęcamy Was do spędzenia czasu wolnego poza domem. Dajemy Wam szansę rozwijania swoich pasji, odkrywania ukrytych umiejętności oraz budowania nowych więzi społecznych. Proponujemy Państwu miejsce, w którym poznacie nowych ludzi o podobnych zainteresowaniach i inspirując się nawzajem, staniecie się częścią twórczej społeczności akademickiej.

Jeżeli myślicie Państwo o powrocie do realizacji swoich młodzieńczych marzeń i interesuje Was rozwijanie wiedzy na temat architektury i sztuki czy problematyka zdrowia i ekologii, zapraszamy na zajęcia w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie. DLA PIERWSZYCH 30 ZAPISANYCH OSÓB –  UPOMINEK!!!.


WSEiZ Uniwersytet trzeciego wieku
 

Zajęcia poprowadzą znakomici wykładowcy i specjaliści z ww. dziedzin.

Proponujemy do wyboru dwa cykle tematyczne zajęć:
– Cykl A – Architektura i Sztuka
– Cykl B – Zdrowie i Ekologia

Istnieje możliwość zapisu na dwa cykle, np. na Cykl A do grupy porannej i Cykl B do grupy popołudniowej. Konieczne jest wtedy podpisanie dwóch umów i wniesienie podwójnej opłaty za studia.

Prowadzimy zapisy na cały rok akademicki, na Cykl A lub B
do grupy porannej (zajęcia we wtorki i czwartki w godz. 11.00-12.30)
albo grupy popołudniowej (zajęcia we wtorki i czwartki w godz. 17.00-18.30).

Studia trwają dwa semestry:

  •  semestr I – od końca października do lutego,
  •  semestr II – od marca do czerwca.


W semestrze przewidziane są 24 spotkania w ramach jednego cyklu (48 godzin lekcyjnych).
Każde spotkanie trwać będzie 1,5 godziny (dwie godziny lekcyjne, trwające po 45 min.).
Przedmioty w ramach cyklu realizowane będą w wymiarze 12 godz. lekcyjnych w semestrze. W jednym semestrze realizowane będą 4 przedmioty.

Uniwersytet III wieku w WSEiZ

Zajęcia odbywać się będą w budynku Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania przy
ul. Rejtana16 (Mokotów).      (LINK do mapki)

Planowane rozpoczęcie semestru I: 29 października 2013 roku (wtorek).

Dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku oferujemy także bezpłatnie:

1. Wykłady Warszawskiej Szkoły Zdrowia przy WSEiZ  – organizującej otwarte prelekcje szerzące wiedzę o zdrowiu, zdrowym stylu życia i zapobieganiu chorobom społecznym.
Plan wykładów Warszawskiej Szkoły Zdrowia (LINK)

2. Możliwość zapisów na dodatkowe bezpłatne warsztaty  dotyczące m.in. pierwszej pomocy, umiejętności skutecznego radzenia sobie z presją i manipulacją w życiu codziennym, obsługi Internetu i podstawowych programów komputerowych, podstaw fotografii itp.

3. Korzystanie z obszernych zbiorów Biblioteki i Czytelni WSEiZ, liczących ponad 44 tys. książek i ponad 250 czasopism

4. Możliwość korzystania raz w miesiącu z bezpłatnych konsultacji psychologa i prawnika prawa pracy.

5.  Możliwość brania udziału raz w miesiącu w bezpłatnym zwiedzaniu ciekawych miejsc w Warszawie i okolicach z przewodnikiem np. Centrum Edukacyjnego Kampinoskiego Parku Narodowego, Terenowej Stacji Ochrony Przyrody i Krajobrazu WSEiZ w Klaudynie-Laskach i innych.


Zapisy na studia UTW (rozpoczecie zapisów 16.09.2013 r.):

  •  Umowy ze słuchaczami zawierane będą na cały rok akademicki (2 semestry)
  •  Płatność w 2 ratach po 190 zł (za jeden semestr):

            – I rata do 15.X.2013 r.
            – II rata do 28.II.2014 r.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona. Dla pierwszych 30 zapisanych Osób – UPOMINEK!!!

Jak zostać słuchaczem UTW?

1. Należy zgłosić się do Rektoratu WSEiZ z kwestionariuszem osobowym, dowodem osobistym oraz zdjęciem legitymacyjnym w celu podpisania umowy.

2. Do pięciu dni od daty podpisania umowy należy dokonać wpłaty 190 zł na konto WSEiZ. Istnieje możliwość dokonania wpłaty w Kasie WSEiZ, która mieści się przy ul. Olszewskiej 12.

Prosimy o wpisanie poniższych danych w treść przelewu:

NAZWA ODBIORCY: Wyższa Szkła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, ul. Olszewska 12,  00-792 Warszawa
NUMER KONTA: 43 1030 1508 0000 0008 0061 1008
WPŁATA TYTUŁEM: UTW w WSEiZ, imię i nazwisko, Cykl A/B grupa poranna/popołudniowa

Wymagane dokumenty:

1.    Kwestionariusz osobowy (kliknij, aby pobrać),
2.    Potwierdzenie wymaganej wpłaty,
3.    1 zdjęcie legitymacyjne.

Rektorat WSEiZ mieści się przy ul. Olszewskiej 12 w Warszawie. Informacje i zapisy do 20.10.2013 r.: Rektorat WSEiZ, tel. 22 825 80 34/35. (LINK do mapki)

Godziny pracy Rektoratu WSEiZ:

Poniedziałek    08.00 – 18.00
Wtorek    08.00 – 16.00
Środa    08.00 – 16.00
Czwartek    08.00 – 16.00
Piątek    08.00 – 18.00
Sobota    08.00 – 16.00
Niedziela    08.00 – 14.00

NAZWY PRZEDMIOTÓW I PROWADZĄCY

Cykl A – Architektura i Sztuka

Semestr I – od końca października do lutego

Historia sztuki i architektury włoskiej – dr szt. Tomasz Dziubecki    WIĘCEJ
Przyczyny dziwnych kształtów nowych budynków – prof. dr hab. inż. arch. Witold Werner    WIĘCEJ
Zakopane i Zakopiańszczyzna – mgr Jolanta Kapecka    WIĘCEJ
Historia architektury i sztuki ogrodowej – mgr Barbara Werner    WIĘCEJ

Semestr II – od marca do czerwca

Rewitalizacja miast – dr Teresa Topczewska    WIĘCEJ
Elementy kultury materialnej – dr szt. Wojciech Brzeziński    WIĘCEJ
Architektura Warszawy – prof. dr hab. Jakub Lewicki    WIĘCEJ
Kompozycje roślinne – mgr Elżbieta Myjak-Sokołowska    WIĘCEJ

Cykl  B – Zdrowie i Ekologia

Semestr I – od końca października do lutego

W poszukiwaniu zdrowej żywności – dr Tadeusz Bulski    WIĘCEJ
Styl życia a długowieczność – prof. dr hab. inż. Janusz Pala    WIĘCEJ
Hałas w otoczeniu – dr inż. Barbara Lebiedowska    WIĘCEJ
Radiestezja w życiu codziennym – dr n. biol. Michał Pfeffer    WIĘCEJ

Semestr II – od marca do czerwca

Medycyna naukowa (konwencjonalna) a inne systemy terapeutyczne – dr Anna Mazur    WIĘCEJ
Ergonomia i jakość życia – prof. dr hab. inż. Ewa Górska    WIĘCEJ
Zagrożenia w zmieniającym się środowisku – dr n. biol. Dawid Marczak    WIĘCEJ
Nowoczesna diagnostyka chorób i terapie „szyte na miarę” – dr n. farm. Piotr Tomaszewski    WIĘCEJ

HARMONOGRAM ZAJĘĆ – POBIERZ

Na wykładach zawsze będzie czas na Państwa pytania i dyskusję.

Po zakończeniu dwusemestralnego cyklu zajęć, słuchacz otrzymuje dyplom ukończenia UTW w WSEiZ.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w przedmiotach w ramach cyklu z powodów niezależnych od UTW w WSEiZ.

Udostępnij wpis:

6 września 2013