TYLKO DO 31.10! Badanie kondycji psychicznej osób na wydziałach architektury

TYLKO DO 31.10!

Studiujesz lub uczysz na wydziale architektury? Uważasz, że kondycja psychiczna w Twoim środowisku akademickim wymaga przebadania oraz dyskusji?

Wypełnij ankietę do 31.10!


Badamy kondycję psychiczną osób na wydziałach architektury.

Zawód na A to projekt badawczy, którego tematem jest kondycja psychiczna osób studiujących oraz wykładających architekturę na polskich uczelniach. Z pomocą zespołu badawczego, złożonego ze specjalistów i specjalistek w dziedzinie socjologii i psychologii (Maciej Frąckowiak, Joanna Plewko, Max Bielecki) zostanie przygotowane badanie, a następnie sporządzony raport. Będzie on zawierał analizy zebranych danych, a także wnioski i rekomendacje, które mogą posłużyć w podejmowaniu decyzji i wprowadzaniu pozytywnych zmian na wydziałach architektury w Polsce.

Projekt organizowany jest przez Stowarzyszenie Akademickie WAPW, z pomocą Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, Wydziałowej Rady Samorządu, Koła Naukowego Rysunku i Koła Naukowego Architektury Kryzysu Klimatycznego. Jest zadaniem publicznym współfinansowanym ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki otrzymanych w 2023 r. w ramach konkursu „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”.

WSEiZ jest wśród Organizacji Ambasadorskich projektu. 


Główne cele i sposoby realizacji projektu

  • rzetelna diagnoza obecnej kondycji psychicznej w środowisku akademickim architektury
  • otwarcie dyskusji o ww. temacie, m.in. poprzez publikację raportu oraz organizację dyskusji i spotkań wykładowych ze specjalistami z zagranicy
  • profilaktyka i wspieranie studentów oraz wykładowców w kryzysie, poprzez prowadzenie kampanii edukacyjnej w kanałach społecznościowych

 

Więcej na zawod-na-a.pl

Udostępnij wpis:

30 października 2023