TRWAJĄ OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH NA ZARZĄDZANIU I INŻYNIERII PRODUKCJI WSEIZ

TRWAJĄ OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH NA ZARZĄDZANIU I INŻYNIERII PRODUKCJI WSEIZ

IMG 7342

W dniu 27.06.2014 r. odbędzie się obrona pracy dyplomowej Pana Jarosława Kuczyńskiego nt. „Samochody elektryczne – konstrukcja, budowa oraz obsługa i metody naprawcze”, której promotorem jest dr inż. Wojciech Urbański.  Pan Jarosław skończył studia I stopnia na Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, specjalność Logistyka, transport i eksploatacja samochodów.

Na zdjęciu Renault Kangoo ZE napędzane silnikiem elektrycznym. Samochód będzie rekwizytem w trakcie obrony pracy dyplomowej.

W związku ze zwiększającym się zapotrzebowaniem na rynku pracy na specjalistów z dziedziny pojazdów ekologicznych w ofercie edukacyjnej WSEiZ znalazła się nowa specjalność na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn.

Na specjalności Pojazdy ekologiczne można zdobyć wiedzę na temat tych pojazdów – zużywających mało energii, wykorzystujących paliwa niskoemisyjne (LPG, CNG, biopaliwa), hybrydowych i elektrycznych, napędzanych ogniwami wodorowymi oraz stosujących inne rozwiązania, będące dziś jeszcze przedmiotem badań i koncepcji.

Szerzej: http://wseiz.pl/index.php/pl/2013-02-08-13-01-16/wydzial-zarzadzania/mechanika-i-budowa-maszyn/pojazdy-ekologiczne

Udostępnij wpis:

27 czerwca 2014