TRWA REKRUTACJA NA STUDIA II STOPNIA

TRWA REKRUTACJA NA STUDIA II STOPNIA

IMG 7342

Zapraszamy na studia II stopnia w WSEiZ na kierunkach:

 

W semestrze letnim (od marca) oferujemy Państwu studia II-go stopnia oraz studia I stopnia w języku angielski. Rekrutacja na studia zaczynające się od marca rozpoczęła się 16 stycznia 2017 r. Zajęcia prowadzone są w formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej. Przyjęcia na wszystkie kierunki studiów, odbywają się bez egzaminów wstępnych – liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja to krótki proces! Wystarczy 1 wizyta w Rektoracie WSEIZ!

 • 1Rekrutacja on-line

 • 2Złóż dokumenty

  w Rektoracie WSEiZ przy ul. Olszewskiej 12 (godziny urzędowania Rektoratu) osobiście złóż komplet dokumentów:

  • wypełniony kwestionariusz uczelniany,
  • oryginał i kserokopię świadectwa dojrzałości,
  • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (w przypadku starych matury),
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
  • dwa aktualne i podpisane zdjęcia (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku Ochrona Środowiska (skierowanie na badania dostępne jest w Rektoracie),
  • w przypadku przyjęć na studia magisterskie II stopnia oryginał i kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem.
 • 3Podpisz umowę
  i dokonaj wpłaty

  • Dokonaj wpłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej (nie później niż w dniu podpisania umowy) na konto bankowe WSEiZ 43103015080000000800611008.
  • Podpisz umowę dotyczącą warunków płatności za studia (zgodnie z ustawą z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym).
dsf

 

Informacje telefoniczne o zasadach rekrutacji udzielane są pod numerami: 22 825 80 34/35

Dyżury Rektoratu:

Poniedziałek 08.00 – 18.00
Wtorek 08.00 – 16.00
Środa 08.00 – 16.00
Czwartek 08.00 – 16.00
Piątek 08.00 – 16.00
Sobota 08.00 – 16.00
Niedziela 08.00 – 14.00

 

Regulamin przyjęć na I rok studiów na rok akademicki 2016/2017

Opłaty za studia I i II stopnia

Wzór umowy

Przeniesienie z Innych Uczelni

 

Potwierdzanie osiągniętych efektów uczenia się

Zarządzenie Rektora w sprawie określenia wzorów dokumentów niezbędnych w procedurze potwierdzania
efektów uczenia się

Zarządzenie Prezydenta WSEiZ w sprawie pobierania opłat za przeprowadzenie postępowania potwierdzania
efektów uczenia się i wysokosci tych opłat

Uchwała Senatu WSEiZ w sprawie określenia organizacji potwierdzenia efektów uczenia się

Wzór umowy o przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się w WSEiZ

 

Правила рекрутації
Правила приема

 

Uwaga!
W przypadku, gdy skończą się wolne miejsca na wybrany przez kandydata kierunek studiów, a kandydat dokona wpłaty, WSEiZ zwraca wszystkie opłaty uiszczone przed zapisem.

Udostępnij wpis:

16 stycznia 2017