TRAKCJA PRKiI S.A. CZŁONKIEM RADY PRACODAWCÓW WYDZIAŁU ARCHITEKTURY

TRAKCJA PRKiI S.A. CZŁONKIEM RADY PRACODAWCÓW WYDZIAŁU ARCHITEKTURY

IMG 7342

W dniu 25 czerwca 2018 r. do grona Rady Pracodawców Wydziału Architektury WSEiZ dołączyła firma Trakcja PRKiI S.A.

Trakcja PRKiI S.A. jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce. W ramach prowadzonej działalności TRAKCJA zajmuje się m.in.:

 • kompleksowym projektowanie elementów infrastruktury drogowej, kolejowej oraz obiektów kubaturowych,
 • budową i modernizacją torów wraz z odwodnieniem,
 • budową i modernizacją sieci trakcyjnych oraz systemów jej zasilania,
 • kompleksową realizacją zdalnego sterowania wszystkimi urządzeniami zasilania trakcji elektrycznej
  oraz układami pomocniczymi typu oświetlenie peronów, elektryczne ogrzewanie rozjazdów, itp.,
 • budową i modernizacją obiektów inżynierskich,
 • budową i modernizacją dróg i autostrad,
 • budownictwem kubaturowym na potrzeby infrastruktury kolejowej oraz budownictwem ogólnym
  (mieszkaniowym i biurowym),
 • budową i modernizacją infrastruktury użytkowej,
 • produkcją urządzeń, osprzętu i materiałów budowlanych.

W ramach podpisanej umowy będziemy wspólnie działać na rzecz kształtowania atrakcyjnej oferty edukacyjnej Wydziału Architektury, budowania wysokiej kultury jakości kształcenia oraz dostosowania zakresów działalności Wydziału do aktualnych potrzebna rynku pracy.

Cieszy nas ogromnie, że w gronie współpracujących z WSEiZ pracodawców znalazł się kolejny „duży gracz”!

Udostępnij wpis:

9 lipca 2018