TERENOWA STACJA OCHRONY PRZYRODY I KRAJOBRAZU WSEIZ W KLAUDYNIE-LASKACH

TERENOWA STACJA OCHRONY PRZYRODY I KRAJOBRAZU WSEIZ W KLAUDYNIE-LASKACH

IMG 7342

W Terenowej Stacji Ochrony Przyrody i Krajobrazu WSEiZ w Klaudynie-Laskach, prowadzone są m.in. zajęcia terenowe i praktyki na kierunkach: Architektura Krajobrazu i Ochrona Środowiska (np. praktyka roślinoznawcza). Odbywają się tutaj również plenery artystów malarzy i warsztaty malarskie studentów Wydziału Architektury WSEiZ.

Nieruchomości w miejscowości Klaudyn-Laski koło Warszawy przy ul. Klaudyńskiej 33 są własnością WSEiZ. Stanowią one działkę o pow. ok. 3,5 ha z budynkami: piętrowym o pow. 380 m2, parterowym pawilonem ogrodowym o pow. 110 m2, pawilonem naukowo-dydaktycznym o pow. 230 m2.

Zobacz zdjęcia z warsztatów malarskich:

http://wseiz.pl/index.php/pl/o-uczelni/aktualnosci/490-zapisy-na-warsztaty-malarskie-dla-studentow-wydzialu-architektury-wseiz

Galeria zdjęć Terenowej Stacji Ochrony Przyrody i Krajobrazu WSEiZ:

Udostępnij wpis:

10 lipca 2014