TEORIA / PRAKTYKA

TEORIA / PRAKTYKA

IMG 7342

Programy Fundacji im. Stefana Kuryłowicza dedykowane są młodym architektom, poczynając już od inżynierów, a więc studentów studiów magisterskich.

Konkurs TEORIA 2016 skierowany jest do młodych architektów. W jego ramach zwycięski tekst o tematyce relacji architektury i kultury zostanie opublikowany w dwujęzycznej serii wydawniczej Architektura Kultury Kultura Architektury. Na laureata konkursu czeka również nagroda pieniężna w wysokości 3,5 tys. zł. 

Stypendium PRAKTYKA to z kolei trwający sześć miesięcy program skierowany do młodych architektów, w ramach którego wybrany w drodze rekrutacji projektant lub zespół otrzymają wsparcie finansowe i merytoryczne, by rozwinąć swoje pomysły na ulepszenie wybranej przestrzeni publicznej m.st. Warszawy. Projekt powstały w ramach stypendium zakończy się publiczną prezentacją. Stypendium wynosi 20 tys. zł.

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz stypendium dostępne są na stronie Fundacji im. Stefana Kuryłowicza: www.fundacja-sk.pl

Udostępnij wpis:

8 lipca 2016