SZKICE ARCHITEKTONICZNE - KONKURS DLA STUDENTÓW

SZKICE ARCHITEKTONICZNE - KONKURS DLA STUDENTÓW

IMG 7342

Rozpoczęła się piąta edycja ogólnopolskiego konkursu „Szkice architektoniczne” dla studentów architektury oraz uczniów liceów plastycznych i techników budowlanych, którego organizatorem są Międzynarodowe Targi Poznańskie, a partnerem merytorycznym Izba Architektów RP. Termin składania prac mija 20 grudnia.

CEL KONKURSU

Celem Konkursu jest pokazanie umiejętności warsztatowych studentów kierunków architektonicznych uczelni wyższych oraz uczniów liceów plastycznych i techników budowlanych, posługujących się techniką tradycyjną. Szkice architektoniczne mają dotyczyć tematu „Architektura przyjazna człowiekowi”.

ZADANIE KONKURSOWE

Zadaniem uczestników konkursu ma być spontaniczny, intuicyjny zapis ich własnych emocji, w formie artystycznej wypowiedzi wysmakowanej formalnie, precyzyjnej, wystudiowanej, wykorzystującej cały zestaw właściwych rysunkowi środków wyrazu.

Uczestnicy projektu mają za zadanie przygotować rysunek odręczny w formacie A2 wykonany techniką tradycyjną (ołówkiem, rapidografem, piórem, markerem czy kredką), prezentujący wpływ wybranych materiałów na jakość, wygląd i charakter architektury. Przesłane prace będą ocenianie przez profesjonalne jury pod względem warsztatowym, wizualnym oraz estetycznym.

RAMY CZASOWE KONKURSU

  1. rozpoczęcie konkursu: 24 września 2018
  2. ostateczny termin nadsyłania prac: 20 grudnia 2018
  3. obrady jury konkursowego: 10 stycznia 2019
  4. rozstrzygnięcie konkursu: 13 lutego 2018

WARUNKI PODSTAWOWE KONKURSU

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie liceów plastycznych lub techników budowlanych, którzy ukończyli 16 rok życia oraz studenci uczelni kształcących na kierunkach architektonicznych, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej., którzy w regulaminowym terminie przygotują i prześlą na adres Organizatora pracę konkursową.

Nad przebiegiem konkursu czuwa specjalne jury konkursowe złożone z czołowych polskich architektów, grafików oraz artystów plastyków. Komisja wyróżni dziesięć prac, a trzy najlepsze zostaną uhonorowane nagrodami finansowymi.

NAGRODY W KONKURSIE

  • 3000 PLN (brutto) + voucher na wycieczkę o wartości 2000 PLN
  • 2000 PLN (brutto) + voucher na wycieczkę o wartości 1000 PLN
  • 1000 PLN (brutto)

NAGRODY DODATKOWE

Ponadto, podobnie jak w roku ubiegłym, Organizator przewidział nagrodę publiczności. Nominowana praca z największą liczbą oddanych głosów otrzyma wyróżnienie specjalne.

W imieniu Organizatorów zapraszamy do udziału!

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj.

  

Udostępnij wpis:

5 grudnia 2018