SUKCES WYKŁADOWCY WSEIZ W KONKURSIE URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNYM

SUKCES WYKŁADOWCY WSEIZ W KONKURSIE URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNYM

IMG 7342

Zespół pod kierunkiem mgr. inż. arch. kraj. Jakuba Botwiny (wykładowcy na architekturze krajobrazu WSEiZ), w skład którego weszła również Danuta Barańska i Michał Szaruga, zajął równorzędne 3 miejsce w Konkursie urbanistyczno-architektonicznym na opracowanie koncepcji przedsięwzięcia publicznego pn. „Przekształcenie i renowacja centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku”. 1 i 2 nagroda nie zostały przyznane. Gratulujemy!

Zadanie dotyczyło przekształcenia układu przestrzennego centralnej części miasta Turku (woj. wielkopolskie). Zespół zajmował się m.in. zagospodarowaniem Pl. Wojska Polskiego, Pl. H. Sienkiewicza oraz parku gminnego, powiązaniem tych przestrzeni oraz przebudową układu komunikacji, stworzeniem stref pieszych i rowerowych – mówiąc ogólnie odświeżeniem wizerunku miasta.

Więcej:

http://a-ronet.pl/index.php?mod=nagroda&n_id=3483

Udostępnij wpis:

18 kwietnia 2014