STYPENDIUM MINISTRA NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA STUDENTÓW

STYPENDIUM MINISTRA NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA STUDENTÓW

STYPENDIUM MINISTRA NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA STUDENTÓW

Zachęcamy Państwa do składania wniosków o przyznanie stypendium ministra na rok akademicki 2014/2015 za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.
Zgodnie z art. 181 ust. 3 i 4 ww. ustawy, o przyznanie stypendium student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek stanowi student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.
Szczegółowe warunki przyznawania stypendium ministra oraz wniosek o przyznanie stypendium, znajdują się w załączonych dokumentach.
Informacje na ten temat można również znaleźć na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: (kliknij)

Wypełnione wnioski wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia, należy złożyć we właściwym Dziekanacie Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie do dnia 3 października 2014 r.  Informacje i wniosek.

Zapraszamy!

Udostępnij wpis:

2 września 2014