STYPENDIUM MINISTRA

STYPENDIUM MINISTRA

IMG 7342

Co trzeba wiedzieć przy ubieganiu się o Stypendium Ministra?

Nowy tryb składania wniosków

Do 25 października 2019 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie stypendium dla studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Wnioskodawcą jest wyłącznie rektor uczelni. Dokumenty składane są elektronicznie za pośrednictwem ePUAP. Do wniosków nie są już wymagane opinie rad wydziału.

Kto może otrzymać Stypendium Ministra?

Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się:

– znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami

lub

– znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.

Stypendium ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.

Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Udostępnij wpis:

16 września 2019