STYPENDIA POWER

STYPENDIA POWER

IMG 7342

Zapraszamy do złożenia formularza aplikacyjnego o przyznanie wsparcia finansowego na wyjazd w roku akademickim 2016/2017. 

O stypendium może się ubiegać każdy Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych WSEiZ (niezależnie od obywatelstwa), spełniający łącznie następujące warunki:

a) jest co najmniej na drugim roku studiów pierwszego stopnia lub jest na pierwszym roku studiów drugiego stopnia;

b) w momencie rekrutacji posiada uprawnienie do otrzymywania stypendium socjalnego;

c) w momencie wyjazdu na stypendium nie przebywa na urlopie dziekańskim oraz w trakcie pobytu na stypendium nie będzie przebywał na urlopie dziekańskim;

d) nie ma zaległości finansowych wobec WSEiZ;

e) prawidłowo wypełnił i złożył w wyznaczonym terminie, formularz aplikacyjny wraz z wymaganymi załącznikami. Formularze aplikacyjne złożone po wyznaczonym terminie rekrutacji nie będą rozpatrywane.

Studia mogą być realizowane wyłącznie w zagranicznych Uczelniach Partnerskich, z którymi WSEiZ ma podpisaną umowę o współpracy, natomiast praktyka może być realizowana w przedsiębiorstwie, organizacji lub instytucji w państwie uczestniczącym w Programie Erasmus+. Maksymalna miesięczna stawka stypendium wynosi ok 3 tys. zł.

Szczegółowe informacje na temat STYPENDIUM POWER dostępne są w załączniku.

Formularz aplikacyjny STYPENDIUM POWER

Wypełniony formularz (w załączeniu) należy przesłać na adres erasmus@wseiz.pl lub dostarczyć do Rektoratu WSEiZ w terminie do 26 czerwca 2016 r.

W przypadku wątpliwości lub pytań, prosimy o kontakt mailowy: erasmus@wseiz.pl lub telefoniczny 22 825 80 32/33.

 

 

 

Udostępnij wpis:

22 czerwca 2016