STYPENDIA MOGĄ SFINANSOWAĆ STUDIA W WSEIZ!

STYPENDIA MOGĄ SFINANSOWAĆ STUDIA W WSEIZ!

IMG 7342

Wysokość pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, ustalana na każdy semestr przez Rektor Uczelni doc. dr Monikę Madej w porozumieniu z Samorządem Studenckim, pozwala pokryć comiesięczne koszty studiowania w naszej Uczelni. W przypadkach niektórych kierunków studiów stypendia potrafią nawet kilkukrotnie przekroczyć kwotę miesięcznej raty czesnego.

W semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 Ustalono następującą wysokość stypendiów:

  • stypendium socjalne: 600,00 zł miesięcznie
  • stypendium socjalne w zwiększonej wysokości: 900,00 zł miesięcznie
  • stypendium socjalne dla studentów o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności: 600,00 zł miesięcznie
  • stypendium socjalne dla studentów o lekkim stopniu niepełnosprawności: 300,00 zł miesięcznie
  • stypendium Rektora dla najlepszych studentów: 400,00 zł miesięcznie
  • maksymalna wysokość zapomogi: 900,00 zł

Maksymalny miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie studenta (w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017) uprawniający studenta do ubiegania się o przyznanie stypendium socjalnego wynosi w tym semestrze 1051,70 zł.

Udostępnij wpis:

18 kwietnia 2017