STWÓRZ MODEL CAŁEGO MIASTA

STWÓRZ MODEL CAŁEGO MIASTA

IMG 7342

Zapraszamy na warsztaty architektoniczne pod okiem mgr. inż. arch. Karola Szparkowskiego. Uczestnicy spotkania wspólnie zbudują makietę miasta przy użyciu przygotowanych już wcześniej elementów (elementy takie jak drzewa, ławki, samochody oraz moduły brył, z których będzie można stworzyć budowle).

Celem warsztatów jest rozbudzenie wyobraźni przestrzennej, poznanie zasad panujących przy kompozycji miasta (siatki ulic, podział miasta na strefy usługowe i osiedla mieszkaniowe) oraz pogodzenie odmiennych tendencji w architekturze i urbanistyce.

Spotkanie w ramach akcji „Stwórz model całego miasta” odbędzie się 28 września 2016 r. w gmachu WSEiZ przy ul. Rejtana 16.


 

Udostępnij wpis:

26 września 2016