STUDIUJ ZARZĄDZANIE PO ANGIELSKU W WSEIZ

STUDIUJ ZARZĄDZANIE PO ANGIELSKU W WSEIZ

IMG 7342

Studiując Management w WSEIZ przez 3 lata obcujesz ze specjalistycznym, branżowym językiem angielskim, którego znajomość jest bardzo ważna w przyszłej karierze zawodowej. Studiowanie po angielsku to także obycie w międzynarodowym środowisku (na kierunku Management studiują przede wszystkim obcokrajowcy). Daje to szansę na poznanie osób z różnych części świata, wywodzących się z odmiennych kultur.

Studia na tym kierunku trwają 3 lata i kończą się uzyskaniem dyplomu licencjata. Absolwenci kierunku mogą obok polskiego dyplomu otrzymać także amerykański dyplom Bachelor of Science in Business Management wydany przez współpracujący z WSEIZ Herzing University (USA) pod warunkiem, że zaliczą jeden rok studiów na tym Uniwersytecie. Po zakończeniu studiów w USA absolwenci mogą ubiegać się o przedłużenie wizy o jeden rok i podjęcie pracy w ramach tzw. Optional Practical Training.

Na kierunku Management największą wagę przywiązuje się do zasobów finansowych, ludzkich, komunikacji wewnętrznej i oddziaływania na otoczenie organizacji, zarówno na konkurencję, jak i na rynek, czyli klientów. Nowoczesne zarządzanie powinno być ukierunkowane przede wszystkim na rynek. Jeśli chcesz się sprawdzić w kontaktach interpersonalnych – z podwładnymi, szefami, współpracownikami, mediami, konkurentami i tymi najważniejszymi – klientami, postaw na ten kierunek i zdobądź tytuł licencjata.

Na kierunku oferowanych jest sześć specjalności:

1. International Business

2. Hospitality

3. Trade and Logistics

4. Computer Graphics and Social Media

5. Catering and Dietetics

6. Concerts, Cultural and Sports Events Management

Zajęcia (z wykorzystaniem nowoczesnych multimediów) są powadzone przez międzynarodową kadrę. Obok tradycyjnych wykładów i ćwiczeń, uczelnia organizuje wiele zajęć praktycznych i inicjatyw pozaprogramowych (zwiedzanie muzeów, przedsiębiorstw, targów, uczestniczenie w konferencjach i różnorodnych projektach). WSEIZ dba także o rozrywkę, organizując imprezy integracyjne i międzykulturowe (np. Dzień Różnorodności Międzynarodowej). Studenci mogą korzystać również z programu Erasmus+. Więcej informacji można znaleźć tutaj lub tu.

Udostępnij wpis:

21 lipca 2017