STUDIUJ W WSEIZ ZA DARMO DZIĘKI STYPENDIOM!

STUDIUJ W WSEIZ ZA DARMO DZIĘKI STYPENDIOM!

IMG 7342

Wysokość pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, ustalana na każdy semestr przez Rektor Uczelni doc. dr Monikę Madej w porozumieniu z Samorządem Studenckim, pozwala pokryć comiesięczne koszty studiowania w naszej Uczelni. W przypadkach niektórych kierunków studiów stypendia potrafią nawet kilkukrotnie przekroczyć kwotę miesięcznej raty czesnego.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 ustalono następującą wysokość stypendiów:

  • stypendium socjalne: 600,00 zł miesięcznie
  • stypendium socjalne w zwiększonej wysokości: 900,00 zł miesięcznie
  • stypendium socjalne dla studentów o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności: 600,00 zł miesięcznie
  • stypendium socjalne dla studentów o lekkim stopniu niepełnosprawności: 300,00 zł miesięcznie
  • stypendium Rektora dla najlepszych studentów: 600,00 zł miesięcznie
  • maksymalna wysokość zapomogi: 900,00 zł

Więcej na temat stypendiów znajduje się tutaj. Termin składania wniosków to 15 października 2018.

Udostępnij wpis:

7 września 2018