STUDIA W WSEIZ = WYSOKIE ZAROBKI

STUDIA W WSEIZ = WYSOKIE ZAROBKI

IMG 7342

Jak wynika z danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pozyskanych z systemu monitoringu losów zawodowych absolwentów szkół wyższych, zarobki absolwentów WSEiZ są wysokie, a studia u nas inspirują do przedsiębiorczości. 

Po zdobyciu pracy średnie wynagrodzenie absolwenta WSEiZ studiów I stopnia od uzyskania dyplomu do 30 września 2015 r. wyniosło 2 632,98 zł. To o blisko 300 zł więcej, niż zarabiają absolwenci Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, ponad 250 zł więcej, niż otrzymują miesięcznie absolwenci SWPS i o około 60 złotych więcej niż zyskują absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uczelni Łazarskiego.

Absolwenci WSEiZ są również bardzo przedsiębiorczy i nie boją się wyzwań czekających na nich na rynku pracy. W porównaniu z osobami zdobywającymi dyplom w innych Uczelniach, nasi absolwenci znacznie częściej zakładają firmy. Ponad 17 proc. absolwentów studiów I stopnia i ponad 22 proc. absolwentów studiów II stopnia stawia na samozatrudnienie. To kilkunastoprocentowa różnica w porównaniu z takimi uczelniami jak UW, SGGW, PW, czy Uczelnia Łazarskiego. 

Wkrótce na naszej stronie kolejne analizy raportu MNiSW z systemu monitoringu losów zawodowych absolwentów szkół wyższych.

Udostępnij wpis:

6 czerwca 2016