STUDIA PODYPLOMOWE „SAMORZĄDOWY MENEDŻER ENERGII” - trwa rekrutacja na drugą edycję studiów

STUDIA PODYPLOMOWE „SAMORZĄDOWY MENEDŻER ENERGII” - trwa rekrutacja na drugą edycję studiów

IMG 7342

Wyższa Szkoła Ekologiii Zarządzania i Mazowiecka Agencja Energetyczna mają przyjemność zaprosić Państwa na drugą edycję studiów podyplomowych „Samorządowy Menedżer Energii”, dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Studia podyplomowe SME kierowane są do urzędników samorządu terytorialnego, pracowników lub kandydatów na pracowników urzędów gmin, powiatów lub urzędów szczebla regionalnego z województwa mazowieckiego oraz jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego, a także przedsiębiorstw komunalnych.

Celem studiów podyplomowych SME jest pozyskanie oraz rozwinięcie wiedzy z zakresu prawnych, technicznych, ekonomicznych, organizacyjnych i środowiskowych uwarunkowań wytwarzania, dystrybucji, magazynowania i obrotu energią pozyskiwaną ze źródeł konwencjonalnych oraz odnawialnych, a także z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego na szczeblu lokalnym, w tym przede wszystkim planowania, zarządzania i finansowania energetyki w gminie.

Dokładne informacje o projekcie znajdują się na stronie www.sme.wseiz.pl

UWAGA! REKRETACJA TRWA DO 15 lUTEGO 2015!

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA – O PRZYJĘCIU DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

Udostępnij wpis:

14 stycznia 2015