STUDIA PODYPLOMOWE „SAMORZĄDOWY MENEDŻER ENERGII” - rekrutacja na trzecią edycję już rozpoczęta!

STUDIA PODYPLOMOWE „SAMORZĄDOWY MENEDŻER ENERGII” - rekrutacja na trzecią edycję już rozpoczęta!

IMG 7342

Wyższa Szkoła Ekologiii Zarządzania wraz z Mazowiecką Agencją Energetyczną
zapraszają na trzecią edycję studiów podyplomowych „Samorządowy Menedżer Energii”, które
dofinansowane są ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Studia podyplomowe SME kierowane są do urzędników samorządu terytorialnego, pracowników urzędów gmin,
powiatów lub urzędów szczebla regionalnego z województwa mazowieckiego oraz jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego,
a także przedsiębiorstw komunalnych.

Celem studiów SME jest pozyskanie oraz rozwinięcie wiedzy z zakresu prawnych,
technicznych, ekonomicznych, organizacyjnych i środowiskowych uwarunkowań wytwarzania, dystrybucji, magazynowania i obrotu energią pozyskiwaną
ze źródeł konwencjonalnych oraz odnawialnych, a także z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego na szczeblu lokalnym,
w tym przede wszystkim planowania, zarządzania i finansowania energetyki w gminie.

Dokładne informacje o projekcie znajdują się na stronie www.sme.wseiz.pl

UWAGA! REKRUTACJA TRWA OD 19 LUTEGO 2016 do wyczerpania wolnych miejsc!

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA – O PRZYJĘCIU DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

Udostępnij wpis:

19 lutego 2016