STUDIA NA ARCHITEKTURZE WNĘTRZ MAJĄ CHARAKTER PRAKTYCZNY

STUDIA NA ARCHITEKTURZE WNĘTRZ MAJĄ CHARAKTER PRAKTYCZNY

IMG 7342

Studia II stopnia na kierunku Architektura Wnętrz to studia o profilu praktycznym, dlatego że zarówno ich program, jak i sposób prowadzenia zajęć są ściśle powiązane z praktyką.

Przykładem tego podejścia są zajęcia ze Scenografii audycji telewizyjnych i imprez komercyjnych oraz Scenografii widowisk scenicznych i artystycznych prowadzone przez mgr. R. Dębniaka, których część odbyła się na zapleczu stacji telewizyjnych i instytucji kultury. Studenci dwukrotnie odwiedzili TVP, byli również w telewizji TVN oraz w Teatrze Studio.

Wspomniane zajęcia były realizowane w ramach specjalności Projektowanie scenograficzne. Oprócz tej specjalności studenci Architektury Wnętrz II stopnia mogą wybrać również Projektowanie wnętrz i przestrzeni otwartych.

Udostępnij wpis:

26 stycznia 2018