STUDENTKA WSEIZ STYPENDYSTKĄ MNISW

STUDENTKA WSEIZ STYPENDYSTKĄ MNISW

IMG 7342

Miło nam poinformować, że Kinga Mianowana, studentka studiów II stopnia kierunku Architektura znalazła się na liście osób nagrodzonych stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2016/2017. 

W tym roku akademickim rektorzy uczelni przedstawili Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego blisko 2 tys. wniosków o przyznanie stypendium. Do oceny wniosków powołano zespół, w którego skład wchodzi 24 ekspertów reprezentujących siedem obszarów nauki i sztukę. Ministerstwo podjęło decyzję o przyznaniu 709 stypendiów studentom  oraz 76 doktorantom. 

Serdecznie gratulujemy!

 

Udostępnij wpis:

20 grudnia 2016