STUDENT WSEIZ ZE STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA

STUDENT WSEIZ ZE STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA

6mediolan
Z wielką satysfakcją informujemy, iż w dniu 7 grudnia 2012 r. Pani prof. dr hab. Barbara Kudrycka – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie szczególnych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia, podjęła decyzję o przyznaniu stypendiów Panu Patrykowi Góździowi – studentowi I roku studiów drugiego stopnia na kierunku Architektura. Serdeczne gratulacje!

Stypendia ministra dla ponad tysiąca najzdolniejszych studentów i doktorantów – czytaj więcej
 

Pan Patryk Góźdź jest absolwentem studiów pierwszego stopnia kierunku Architektura Wnętrz na Wydziale Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Jako jedyny Polak trafił do finału wystawy młodych talentów w ramach największych Międzynarodowych Targów Designu – Salone Internazionale del Mobile w Mediolanie, które odbyły się w dniach 17-22 kwietnia 2012 r.. Młody projektant zaprezentował na niej prototypy: krzesła – Reve, stołu – iCONi i lampy podłogowej – think.

Pan Patryk Góźdź na Targach Design w Mediolanie – czytaj więcej

Udostępnij wpis:

27 maja 2013