STUDENT WSEiZ NA KONFERENCJI „ZARZĄDZANIE XXI WIEKU ZASOBY LUDZKIE”

STUDENT WSEiZ NA KONFERENCJI „ZARZĄDZANIE XXI WIEKU ZASOBY LUDZKIE”

IMG 7342

Nair Vijesh Viswanathan, wziął udział w konferencji naukowej Zarządzanie w XXI wieku. Zasoby ludzkie w organizacji przyszłości, wygłaszając referat w języku angielskim o klastrach energetycznych pt. The traditional concept of cluster in the process of creating energy chusters in mazovian district.

 

Konferencja odbyła się w Józefowie, a została zorganizowana przez Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperiego. Nair Vijesh Viswanathan jest studentem drugiego stopnia kierunku Management and Production Engineering.

Tematem referatu naszego studenta było nowe rozwiązanie sektora energetycznego, jakim są klastry energetyczne. Są to spółdzielnie, zrzeszające maksymalnie jeden powiat lub 5 gmin, które mają za zadanie wytworzyć i dystrybuować energię na danym obszarze. Dzięki temu teren stanie się samowystarczalny energetycznie. Taki klaster powstaje w województwie lubelskim, zaś referat studenta WSEiZ dotyczył województwa mazowieckiego.

Cieszymy się, że nasz student jest zainteresowany tak nośnym i przydatnym społeczne tematem. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

Udostępnij wpis:

27 czerwca 2017