STUDENT BUDOWNICTWA WSEiZ PROJEKTUJE DLA GMINY KAMPINOS

STUDENT BUDOWNICTWA WSEiZ PROJEKTUJE DLA GMINY KAMPINOS

IMG 7342

17 kwietnia 2019 pan Mariusz Chaniecki zdał egzamin dyplomowy na kierunku Budownictwo. Jego praca inżynierska to projekt termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Kampinos, który powstał w ramach współpracy WSEiZ z tą gminą. Modernizacja zostanie zrealizowana w najbliższym czasie, a budynek kampinoskiego Urzędu Gminy zyska dzięki naszemu studentowi nową, bardziej energooszczędną odsłonę.

Celem pracy pana Mariusza Chanieckiego było przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Kampinosie (ul. Niepokalanowska 3). Autor sporządził audyt energetyczny, zaproponował rozwiązania termomodernizacyjne, wykazał wynikające z nich korzyści oraz zaprojektował wizualizację zewnętrznej elewacji. Aby zadanie zostało osiągnięte, opracował zakres koniecznych prac: ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, ocieplenie stropodachów, wymiana luksferów i starych okien, wymiana drzwi zewnętrznych, modernizacja instalacji c.w.u oraz modernizacja instalacji c.o. Został obliczony koszt realizacji oraz SPT (czas zwrotu poniesionych kosztów).

Pan Mariusz przedstawił władzom Urzędu Gminy Kampinos aż sześć wariantów przedsięwzięcia, z czego wybrany został jeden. Nowy budynek zyska również nową elewację: najbardziej rzucającym się elementem będą czerwone rynny, które według autora są ciekawym, ożywiającym obiekt elementem.

Pan Mariusz Chaniecki uzyskał tytuł inżyniera oraz dyplom na piątkę z wyróżnieniem – gratulujemy! Promotorem pracy „Projekt termomodernizacji istniejącego budynku w technologii tradycyjnej” był prof. zw. dr hab. inż. Wojciech Marks.

Udostępnij wpis:

19 kwietnia 2019