STUDENCKA KONFERENCJA „NAUKA I PASJA – KLUCZEM DO SUKCESU”

STUDENCKA KONFERENCJA „NAUKA I PASJA – KLUCZEM DO SUKCESU”

logo np konf
W imieniu Studenckich Kół Naukowych działających przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zapraszamy na V Studencką Konferencję „Nauka i pasja – kluczem do sukcesu”,  która odbędzie się 26 kwietnia 2013 r. w Rzeszowie.  Konferencja skierowana jest do studentów i młodych pracowników nauki. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15.03.2013 r.

Celem konferencji jest prezentacja dorobku naukowego młodych naukowców, integracja studenckich środowisk akademickich, zawarcie kontaktów oraz promowanie rozwoju naukowego studentów.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej: www.naukaipasja.com.pl
Zapraszamy również na profil konferencji na Facebook’u: https://www.facebook.com/naukaipasja
 
Recenzowane referaty zostaną opublikowane w Studenckim Naukowym Czasopiśmie Internetowym TH!NK: www.think.wsiz.rzeszow.pl
 
Zgłoszenia można dokonać wypełniając formularz znajdujący się na stronie internetowej konferencji w zakładce: Formularz zgłoszeniowy.

Udostępnij wpis:

27 maja 2013