STUDENCI WSEIZ W PŁOŃSKU

STUDENCI WSEIZ W PŁOŃSKU

IMG 7342

Studenci Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w dniu 29 października 2016 r. uczestniczyli w zajęciach terenowych zorganizowanych przed dr. inż. Jarosława Osiaka w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej oraz Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Płońsku. Tego typu zajęcia pozwalają studentom zrewidować wyobrażenie o działaniu takich przedsiębiorstwo i pogłębić ich wiedzę. 

Zwiedzana przez naszych studentów elektrociepłownia jest po procesie modernizacji, która umożliwiła zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o ponad 33 tys. ton/rok oraz pozostałych zanieczyszczeń do atmosfery poprzez zamianę rodzaju spalanego paliwa z miału węglowego na zrębki drzewne. Podniesiona została sprawność wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej poprzez zastosowanie nowoczesnych urządzeń w kotłowni, jednocześnie poprawiono efektywność wykorzystania energii pierwotnej zawartej w paliwie poprzez produkcję energii cieplnej i elektrycznej w skojarzeniu. 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku to wyjątkowa nowoczesna firma, której celem jest świadczenie usług komunalnych na najwyższym poziomie. W strukturze przedsiębiorstwa wyodrębnione są trzy zakłady:

• Zakład Wodociągów i Kanalizacji;

• Zakład Zagospodarowania Odpadów;

• Zakład Oczyszczania Miasta.

Po każdym z tych zakładów osobiście oprowadzał studentów WSEiZ Dariusz Matuszewski, Prezes PGK Płońsk. Zakłady bazują na najnowocześniejszych rozwiązaniach technologicznych, dzięki czemu świadczone usługi są wysoce zmechanizowane przy zachowaniu najwyższych standardów jakości. 

 

Udostępnij wpis:

10 listopada 2016