STUDENCI WSEiZ PROJEKTUJĄ DLA PIASECZNA

STUDENCI WSEiZ PROJEKTUJĄ DLA PIASECZNA

IMG 7342

Na zorganizowanym w środę spotkaniu w Urzędzie Gminy Piaseczno radni oraz przedstawiciele gminy zapoznali się z kilkoma wstępnymi projektami budynku Centrum Integracji Społecznej w Piasecznie.

 Było to pierwsze z zaplanowanych spotkań dotyczących tego konkretnego projektu, a jego celem była dyskusja nad kierunkiem kształtowania prac oraz koncepcji na zagospodarowanie projektowanego terenu.

Prezentowane projekty wykonane zostały pod kierunkiem dr inż. arch. Agnieszki Starzyk oraz doc. dra. inż. arch. Janusza Marchwińskiego na zajęciach z Projektowania Architektonicznego. Autorami prac są studenci studiów I i II stopnia kierunku Architektura WSEiZ.
Doc. Janusz Marchwiński, który był obecny na spotkani i brał czynny udział zarówno w prezentacji prac, jak i dyskusji na temat ładu przestrzennego gminy oraz jednolitej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej planowanych inwestycji w kompleks rekreacyjno-sportowy, którego jedną z części będzie stanowił projektowany budynek, w skrócie tak opisuje zadanie postawione przed studentami:
„Projektowany budynek został zlokalizowany w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej. Jest to placówka pobytu dziennego, w której prowadzona jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób dorosłych z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną.

 1. Budynek Centrum projektowany jest na ok. 80-100 osób, składa się m.in. z 16 pracowni zajęciowych,
  sali wielofunkcyjnej i pomieszczeń pomocniczych. Jego powierzchnia wynosi 1000-1500 m2.
 2. W projektach starano się nie tylko zrealizować założenia programu funkcjonalnego i wymogi prawa budowlanego,
  ale także stworzyć przestrzeń przyjazną dla jej użytkowników. Z tego powodu, powtarzalnym motywem jest duża ilość
  przeszkleń, zapewniająca znaczny udział światła dziennego, przestronne wnętrza, wspomagające
  orientację przestrzenną oraz integracja z „zielonym” otoczeniem.
 3. Przedstawione przez Studentów koncepcje projektowe ma cechować duża różnorodność form architektonicznych”.

 

Obecni na spotkaniu przedstawiciele gminy z burmistrzem Danielem Putkiewiczem na czele chwalili projekty za ich innowacyjność, świeżość spojrzenia, koloryt. Jednakże podkreślali, że prócz walorów estetycznych studenci muszą skupić się na praktycznym aspekcie projektowanego budynku.
Koniec roku 2017 okazał się więc niezwykle owocny dla współpracy WSEiZ z Gminą Piaseczno i możemy życzyć sobie by nasi studenci również w nadchodzącym roku mieli możliwość projektowania w realnych warunkach rynkowych oraz zdobywali praktykę w prezentowaniu przygotowanych przez siebie prac.

Udostępnij wpis:

22 grudnia 2017