STUDENCI ARCHITEKTURY ZAPROJEKTUJĄ MUZEUM NORWIDA W DĘBINKACH

STUDENCI ARCHITEKTURY ZAPROJEKTUJĄ MUZEUM NORWIDA W DĘBINKACH

IMG 7342

23 marca 2019 studenci studiów magisterskich na kierunku Architektura pojechali do Dębinek, by na żywo obejrzeć miejsce, które będą rewitalizować i adaptować na muzeum Norwida. Cały projekt nosi nazwę „Rewitalizacja historycznego założenia pałacowo-parkowego z adaptacją na muzeum Norwida i funkcje towarzyszące w Dębinkach przy ul. Pałacowej 7 (gm. Zabrodzie)”.

W projekcie biorą udział trzy grupy studiów magisterskich pod opieką wykładowców: dr inż. arch. Agnieszki Starzyk, dra inż. arch. Janusza Marchwińskiego oraz mgra inż. arch. Piotra Gastmana.

Prezes Fundacji Museion Norwid, pan Jacenty Matysiak, przyjął grupę na miejscu, oprowadził po terenie oraz obiektach, a także wprowadził w temat i wyjaśnił, jakie są oczekiwania ze strony Fundacji, co do efektu prac projektowych.

Pałac w Dębinkach należał do Ksawerego Dybowskiego, krewnego C.K. Norwida. Norwid po śmierci matki często przebywał w majątku Dybowskiego, przeżył tam nawet swoją młodzieńczą miłość. „Oprócz Norwidów z Dębinkami łączą się inne znane nazwiska polskiej kultury. We dworze często przebywali artyści związani z Cyganerią Warszawską, np. Roman Zmorski, Oskar Kolberg i Teofil Lenartowicz. W okresie międzywojennym przebywał tu jako korepetytor Jarosław Iwaszkiewicz” (źródło: www.fundacjamuseionnorwid.pl). Więcej na temat historii pałacu w Dębinkach znajduje się tutaj.

Dziękujemy za zdjęcia z wyjazdu i życzymy powiedzenia w projekcie!

Udostępnij wpis:

2 kwietnia 2019