STUDENCI ARCHITEKTURY Z WYSTAWĄ W GALERII SD. SZUCHA 8

STUDENCI ARCHITEKTURY Z WYSTAWĄ W GALERII SD. SZUCHA 8

IMG 7342

Serdecznie zapraszamy na wystawę w Galerii SD. Szucha 8 pt. Przestrzeń (nie)oczywista, na której zaprezentowane zostaną prace dwóch studentów kierunku Architektura WSEiZ. Wernisaż odbędzie się 26 lipca o godz. 18 (al. Szucha 8, I piętro). Wystawę będzie można oglądać do 25 sierpnia.

PRZESTRZEŃ (NIE)OCZYWISTA to wystawa prac czterech artystów: Dawida Fydryszewskiego (Warszawa), Tomasza Jędrzejewskiego (Poznań), Rafała Pędrasika (Kraków), oraz Anny Rodzińskiej (Poznań). Rafał Pędrasik oraz Dawid Fydryszewski to studenci 8. semestru kierunku Architektura na naszej Uczelni.

W galerii eksponowane są szkice rysunkowe, kompozycje rzeźbiarskie oraz formy przestrzenne odwołujące się bezpośrednio lub pośrednio do architektury, założeń urbanistycznych, przestrzeni i bryły.

Rafał Pędrasik rysunkiem pełnym ekspresji, o zdecydowanym geście, przedstawia obiekty Warszawy, zarówno tej historycznej zabytkowej, jak i współczesnej modernistycznej. Dostrzec można również fragmenty Warszawy nostalgicznej, częściowo zapomnianej z okresu dwudziestolecia międzywojennego.

Dawid Fydryszewski w swoich rysunkach prezentuje ujęcia wspaniałych zabytkowych obiektów, będących kanonem piękna w architekturze. Jego wyrazisty styl, plastyczne wyczucie oraz swoboda wypowiedzi doskonale oddają klimat przedstawianych budowli oraz kontekst miejsca.  

Tomasz Jędrzejewski proponuje subtelne, efemeryczne kompozycje z kamyków różnej wielkości, nawiązujące do symboli osadzonych w nas kulturowo. W odrębnej przestrzeni galerii, wprowadza widza w świat wyrafinowanej i intrygującej gry form przestrzennych.

Anna Rodzińska prezentuje niewielkie szkice rzeźbiarskie, pełne syntezy, o wyrazistej i zwięzłej kompozycji. W pracach widoczna jest oszczędność zastosowanych środków wyrazu i prostota formy. Kierunki i napięcia organizują przestrzeń, obiekty z brązu mimo stosunkowo niewielkiej skali nabierają monumentalnego charakteru.

Architektura, sztuka oraz formy w przestrzeni to niewątpliwie pojęcia będące świadectwem potrzeb i tęsknot każdego ze społeczeństw. To również zapis czasu i działalności twórców. Piękno które trwa lub przemija, jest wieczne lub ulotne, ale zawsze intryguje i skłania do przemyśleń i wciąż nowych interpretacji.

Uczelnia jest dumna, że ma tak utaletnowanych studentów! Zapraszamy do Galerii na wernisaż lub w kolejne dni.

  

Udostępnij wpis:

25 lipca 2018