STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH W RADZIE PRACODAWCÓW

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH W RADZIE PRACODAWCÓW

IMG 7342

15 czerwca 2018 JM Rektor doc. dr Monika Madej podpisała porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich Oddział Warszawski im. Kazimierza Szpotańskiego. Stowarzyszenie stało się kolejnym członkiem Rady Pracodawców działającej przy Wydziale Inżynierii i Zarządzania WSEiZ.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich (założone w 1919 r.) jest pozarządową organizacją twórczą o charakterze naukowo-technicznym działającą na rzecz społeczeństwa oraz swoich członków. SEP stanowi dobrowolne zrzeszenie elektryków wszystkich specjalności oraz osób, których działalność zawodowa wiąże się z szeroko rozumianą elektryką, a także osób prawnych zainteresowanych jego działalnością.

Celem porozumienia z WSEiZ jest m.in. współdziałanie na rzecz kształtowania atrakcyjnej oferty edukacyjnej Wydziału Inżynierii i Zarządzania. SEP objęło partnerstwem merytorycznym specjalizację ELECTROMOBILITY na studiach II stopnia kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Będziemy także współpracować w organizacji konkursu „Nagroda Electro MAZOVIA 2018 im. Kazimierza Szpotańskiego”.

Cieszymy się, że nasze Rady Pracodawców się powiększają, dzięki czemu możemy modyfikować programy kształcenia naszych studiów tak, by były adekwatne do wymagań rynku pracy.

  

Udostępnij wpis:

26 czerwca 2018