Spotkanie z przedstawicielem WARBUD S.A.

Spotkanie z przedstawicielem WARBUD S.A.
12 kwietnia 2024 roku odbyło się spotkanie z Zastępcą Dyrektora Pionu Przygotowania Produkcji WARBUD S.A., panem Jackiem Borucem.

Głównym tematem rozmowy były zasady współpracy pomiędzy WARBUD S.A. a Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania, szczególnie możliwości odbywania praktyk i staży przez studentów na terenie całego kraju.

W spotkaniu z ramienia WSEiZ wzięli udział dr inż. Tadeusz Wójcicki, prof. WSEiZ oraz dziekan Wydziału Architektury, dr inż. Małgorzata Leszczyńska-Domańska, prof. WSEiZ.  Rozmowaskupiła się na stworzeniu korzystnych warunków dla studentów do zdobywania praktycznej wiedzy i doświadczenia w renomowanej firmie budowlanej. Inicjatywa ta otwiera przed naszymi studentami nowe możliwości rozwoju zawodowego oraz pozwala na lepsze zrozumienie realiów branży budowlanej. Współpraca z WARBUD S.A. stanowi nie tylko szansę na zdobycie cennego doświadczenia, ale również otwiera drogę do potencjalnych przyszłych karier zawodowych.

Jesteśmy wdzięczni firmie WARBUD S.A. za otwartość na współpracę oraz zaangażowanie w rozwój młodych talentów.

Udostępnij wpis:

17 kwietnia 2024