Spotkanie Rady Pracodawców Wydziału Inżynierii i Zarządzania

Rada Pracodawców
Szanowni Państwo,

8 lutego 2024 r. w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania odbyło się spotkanie Rady Pracodawców Wydziału Inżynierii i Zarządzania, w której brały udział Władze Wydziału: dziekan dr inż. Jan Cetner, prof. WSEiZ, prodziekan dr inż. Ewelina Pałucka, prof. WSEiZ oraz członkowie Rady Pracodawców.

Z ramienia Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w spotkaniu wzięli udział również: dr Tomasz Machelski, pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia i praktyk dla kierunku Zarządzanie, mgr inż. Urszula Kąkol, pełnomocnik dziekana ds. praktyk dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, dr Kazimierz Dyguś, prof. WSEiZ, pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia i praktyk dla kierunku Ochrona Środowiska oraz mgr Anna Rękawek, koordynatorka Biura Karier i Elżbieta Peda, dyrektor marketingu i współpracy międzynarodowej.

Obecni byli przedstawiciele firm i instytucji: SEKA S.A., Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów, Sztyblety PR, PMG Sp. z o.o., Krezon Sp. z o.o., Project Energy, XBS Group, Kiwa Polska Sp. z o.o., Grupa Pietrucha, BYŚ.

 

Porządek spotkania przedstawiał się następująco:

  • Podsumowanie dotychczasowych działań​ Uczelni​ oraz Wydziału Inżynierii i Zarządzania ​(kierunki kształcenia, rebranding) oraz dyskusja (nowe kierunki kształcenia oraz specjalności).
  • Określenie obszarów współpracy: działalność Biura Karier​ oraz prezentacja nowego narzędzia​.
  • Plany na przyszłość​.

Ideą powstania Rad Pracodawców działających przy Wydziałach WSEiZ jest rozwijanie efektywnej współpracy Uczelni z wiodącymi przedstawicielami sfery biznesu, instytucji i organizacji społecznych oraz administracji publicznej województwa mazowieckiego m.in. w celu doskonalenia programów kształcenia oraz dostosowania oferty kształcenia do oczekiwań Pracodawców i wymogów rynku pracy.

Udostępnij wpis:

15 lutego 2024